Kejayaan Penganjuran

Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri Kali Pertama telah dilangsungkan dengan jayanya pada 12 – 16 Mac 2007. Pertandingan Pidato Bahasa Melayu peringkat dunia yang buat pertama diadakan itu telah mempertemukan seramai 23 orang peserta dari 23 buah negara yang mencakupi 6 buah benua.

Penganjuran pertandingan ini telah mendapat pujian, pengiktirafan, ucapan penghargaan dan tahniah dari pelbagai lapisan masyarakat; pakar-pakar bahasa, pencinta-pencinta bahasa, ahli akademik, tokoh-tokoh korporat dan rakyat Malaysia, bahkan pemimpin-pemimpin pembangkang dan lidah-lidah rasmi mereka juga memberikan pujian dan ucapan tahniah. Parlimen Malaysia juga telah membuat satu usul ucapan tahniah dan penghargaan kepada Kementerian Pengajian Tinggi yang berjaya menganjurkan satu-satunya pertandingan pidato bahasa Melayu di peringkat dunia ini.

Pertandingan ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri apabila ia memberikan petunjuk yang jelas bahawa orang bukan Melayu serta rakyat negara asing mampu menguasai bahasa Melayu apabila peserta dari negara Russia, Olga Vadimovna Vasilevskaya membuat kejutan muncul sebagai juara. Tempat kedua dirangkul oleh peserta dari Malaysia manakala tempat ketiga jatuh kepada peserta dari Korea Selatan.

Pada tahun 2008, pertandingan ini mula dikenali sebagai PABM 2008 bertemakan “Pengantarabangsaan Bahasa Melayu”. Ia berjaya menarik penyertaan lebih sekali ganda dengan disertai oleh 40 orang peserta daripada 35 buah negara. Melihatkan perkembangan penyertaan yang begitu luar biasa, Jemaah Menteri dalam Mesyuarat Kabinet Mingguannya telah mengambil ketetapan agar PABM 2008 di bahagikan kepada dua kategori iaitu, Kategori Antarabangsa dan Nusantara. Kategori Antarabangsa diungguli oleh peserta cacat penglihatan dari Australia manakala naib johan dibolot oleh peserta China dan peserta dari Russia di tempat ketiga. Peserta dari Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam berjaya meyakinkan pihak juri untuk muncul sebagai johan, naib johan dan tempat ketiga bagi kategori Nusantara. Masing-masing pemenang membawa pulang USD3000, USD2000 dan USD1000 bagi setiap kategori.

Pertandingan pidato ini membuktikan keupayaan bahasa Melayu untuk pergi jauh ke peringkat global. Bahasa Melayu telah diterima baik di kebanyakan negara dan perihal ini menggambarkan bahawa bahasa Melayu boleh memainkan peranan yang penting dalam pembangunan tamadun saintifik dan prolifik di peringkat antarabangsa. Pertandingan pidato ini juga memberi petunjuk yang jelas bahawa bahasa Melayu bukanlah bahasa yang boleh diperkecilkan peranan dan pengaruhnya. Pada hari ini, di seluruh dunia, terdapat 129 buah pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus pengajian bahasa Melayu, merangkumi 40 buah negara - dari Amerika Syarikat merentasi kesemua tujuh benua menganjur ke negara New Zealand.

Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri kali pertama ini dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Pelajaran dan Kementerian Penerangan. Peringkat saringan telah diadakan di Universiti Putra Malaysia dan Acara Kemuncak peringkat akhir telah diadakan di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra dengan disaksikan oleh 2500 orang penonton serta disiarkan secara langsung di RTM1 dengan mendapat ehsan dan kerjasama daripada Kementerian Penerangan.

Penganjuran pertandingan pidato antarabangsa bahasa Melayu ini dilihat sebagai salah satu usaha memartabatkan pengaruh dan kesejagatan bahasa Melayu sehingga ke peringkat antarabangsa. Ia juga sebagai satu bentuk kesedaran dan perang psikologi kepada rakyat Malaysia bagi membuktikan kerajaan tidak pernah meminggirkan bahasa kebangsaan, malah ia semakin diperkasa dan diperluaskan penggunaanya ke pusat-pusat pengajian tinggi di seluruh dunia. Penganjuran pertandingan ini mampu ‘menutup mulut’ para pengkritik dasar kerajaan mengenai bahasa kebangsaan. Selain itu, pertandingan ini juga bertujuan untuk mendaulatkan bahasa Melayu yang akan turut sama menyumbang ke arah kepesatan pengembangan tamadun bangsa.

Penganjuran pertandingan ini juga dilihat sebagai satu wadah kepada kesinambungan usaha kerajaan Malaysia ke arah penyatuan pelbagai bangsa dan budaya melalui aspek bahasa iaitu bahasa Melayu. Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri ini menggunakan konsep dan pendekatan yang hampir sama seperti penganjuran Tilawah Al-Quran.

Jemaah Menteri telah bersetuju agar Kementerian Pengajian Tinggi menjadikan Pertandingan Pidato Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana Menteri ini sebagai acara tahun dan dimasukkan dalam kalendar perancanaan kementerian. Kabinet juga bersetuju agar pertandingan ini dianjurkan pada skala besar dengan melibatkan pihak kerajaan, badan korporat dan swasta khususnya media massa dalam memberikan promosi dan hebahan kepada khalayak sebagai satu cara membangkitkan rasa cinta rakyat Malaysia kepada bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dengan menonjolkan betapa bahasa Melayu telah berkembang ke seluruh pelosok dunia.

Promosi dan hebahan massa ini juga dilaksanakan bagi mengambilkira impak dan kekuatan yang boleh diperolehi oleh kerajaan dalam membuktikan usaha kerajaan memperkembang dan memperkasakan bahasa Melayu di peringkat global telah membuahkan hasil. Pertandingan ini juga membuktikan wacana pembangunan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang telah menjadi nadi dan falsafah perjuangan sejak sebelum merdeka tetap diteruskan oleh kerajaan dan akan terus menjadi agenda penting dan dipertahankan fungsinya oleh kerajaan Barisan Nasional yang memerintah. Bahasa Melayu telah menjadi faktor pemersatu dalam usaha perpaduan kaum di Malaysia. Kini, sudah tiba masanya Malaysia menjadi kejayaan tersebut sebagai asas pemersatu kepada perpaduan bangsa dan peradaban dunia.

Penganjuran pertandingan pidato ini juga dilihat sebagai salah satu usaha merealisasikan matlamat penubuhan Majlis Antara- bangsa Bahasa Melayu (MABM) yang dipelopori oleh Malaysia dalam melaksanakan segala kegiatan yang menjurus kepada perkembang- an dan pembangunan bahasa di peringkat antarabangsa. Ia juga mampu membawa kepada kerjasama dengan pelbagai pihak luar khusus- nya pentadbir intitusi pengajian tinggi asing dan universiti ternama dunia dalam pembangunan dan memperkasakan penggunaan bahasa Melayu serta mewujudkan lebih banyak Kursi Pengajian Melayu di universiti-universiti berkenaan.

Penganjuran pertandingan pidato ini juga akan dapat memupuk semangat cintakan bahasa kebangsaan di dalam sanubari pelajar- pelajar di peringkat sekolah serta IPT, malah dapat memberi peringatan dan kesedaran kepada mereka kepentingan memperjuangkan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan untuk sesebuah negara pelbagai kaum yang merdeka. Ia juga menjadi sesuatu yang unik dan menarik memperlihatkan bangsa asing mampu menguasai bahasa Melayu dengan baik dan fasih selain melahirkan rasa hormat mereka kepada bahasa Melayu.

Penyertaan pertandingan ini hanya terbuka kepada para pelajar rakyat tempatan sesuatu negara tersebut yang mengikuti pengajian bahasa Melayu di satu-satu intitusi pengajian tinggi di negara mereka atau di luar negara. Misalnya Amerika Syarikat diwakili oleh rakyat Amerika Syarikat yang lahir, membesar dan mendapat pendidikan rendah dan menengah di negara tersebut dan seterusnya mengambil kursus pengajian bahasa Melayu di intitusi pengajian tinggi di negara tersebut. Begitu juga dengan lain negara seperti Jepun, China, Britain, Belanda, Jerman dan sebagainya.

Pada PABM 2008, penganjur telah menjemput para peserta dari 40 buah negara. Antara negara yang telah dikenalpasti untuk dijemput menyertai pertandingan ini seperti Amerika Syarikat, Kanada, Argentina, Brazil, Jepun, China, Korea Selatan, Australia, New Zealand, United Kingdom, Jerman, Belanda, Denmark, Perancis, Rusia, Kazakhstan, Ukraine, Georgia, Afrika Selatan, Mesir, Nigeria, Ghana, Madagascar, Sudan, Iran, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Kemboja, Filipina, Laos, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Timor Laste dan tuan rumah, Malaysia.

Skop penyertaan pertandingan Pidato Kali Ke-3 tahun 2009 @ PABM 2009 ini akan terus dibahagikan kepada dua kategori iaitu, Kategori Antarabangsa dan Kategori Nusantara. Ia bertujuan bagi memberikan keadilan dan ruang yang lebih luas kepada peserta antarabangsa bersaing sesama mereka untuk dinobatkan sebagai juara. Kategori Nusantara akan menghimpunkan negara yang menghantar peserta yang bahasa ibundanya adalah bahasa Melayu. Negara tersebut adalah Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Timor Laste. Bagi kategori Nusantara ini setiap negara akan diwakili oleh dua orang wakil.

PABM 2009 menyaksikan pertambahan penyertaan kepada 45 buah negara dengan penyertaan lima buah negara baru iaitu, Itali, Belarus, Republik Checkz, Palestin dan Armenia.

Kementerian Pengajian Tinggi telah mendapat pengiktirafan kerajaan dan Mesyuarat Kabinet sebagai satu pertandingan pidato bahasa Melayu peringkat antarabangsa yang mendapat status sebagai “Program Kebangsaan” memandangkan ia boleh memberikan impak dan keuntungan yang besar kepada kerajaan dan rakyat Malaysia khususnya dalam melahirkan keyakinan rakyat kepada keutuhan bahasa Melayu/bahasa Malaysia serta mempertontonkan kepada rakyat terhadap kejayaan usaha kerajaan memartabat dan memperkasakan bahasa Melayu ke persada dunia.

Kementerian selaku penganjuran PABM Piala Timbalan Perdana Menteri telah berjaya memberikan impak kepada pembangunan bahasa Melayu peringkat global melalui penganjuran sulungnya pada tahun 2007. Pertandingan ini adalah selaras dengan hasrat kerajaan bagi memperkasakan bahasa Melayu ke persada dunia. Ia juga mampu menjadikan pertandingan ini sebagai satu medan perkampungan cendiakawan dan pengamal bahasa Melayu berhimpun bagi membincangkan pembangunan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa.

Ia juga dilihat dapat meyakinkan pihak pentadbiran dan pengurusan universiti-universiti ternama dunia untuk mewujudkan lebih banyak Kursi Pengajian Melayu di pusat-pusat pengajian mereka. Pertandingan pidato ini juga dapat memupuk minat pelajar sekolah dan IPT tempatan kepada bidang pidato bahasa Melayu serta melahirkan pemidato daripada kalangan peserta berbangsa Melayu malah dari pelbagai bangsa. Ia jua menjadi wadah memberikan pengiktirafan bahawa kerajaan tetap dan terus memartabat dan mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia.