Syarat & Peraturan

RINGKASAN SYARAT & PERATURAN
PIDATO ANTARABANGSA BAHASA MELAYU
PIALA PERDANA MENTERI 2017

 1. Jumlah Penyertaan :
  1. Jumlah penyertaan adalah maksimum 20 orang.
 2. Format Pertandingan:
  1. Pemilihan adalah berdasarkan kepada penyampaian pidato.
  2. Pertandingan akan dibahagikan kepada pusingan yang berikut:
   PusinganNota
   Pusingan AwalSemua Peserta
   Pusingan suku akhir10 peserta terbaik di pusingan awal layak ke pusingan suku akhir
   Pusingan separuh akhir5 peserta terbaik di pusingan suku akhir layak ke pusingan separuh akhir
   Pusingan akhir3 peserta terbaik di pusingan separuh akhir layak ke pusingan akhir.
 3. Tajuk Pidato:
  1. Peserta bebas memilih tajuk pidato yang ingin disampaikan.
  2. Tajuk yang dipilih mestilah berdasarkan kepada tema yang berikut:
   1. Peranan Mahasiswa
   2. Keamanan Dunia
   3. Ekonomi dan Pendidikan
   4. Kepelbagaian Budaya
   5. Pendidikan dan Peluang Pekerjaan
   6. Kerjasama Antara Negara
   7. Kepentingan Bahasa
   8. Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Roboh
   9. Isu Kemanusiaan
   10. Isu Hak Asasi
   11. Kesaksamaan Gender
   12. Yang Tua Dikasihi Yang Muda Disayangi
  3. Peserta boleh menggunakan tajuk yang sama atau berbeza untuk setiap pusingan.
 4. Tempoh Berucap:
  PusinganMasa
  Pusingan Awal5 minit
  Pusingan suku akhir6 minit
  Pusingan separuh akhir7 minit
  Pusingan akhir7 minit
 5. Kriteria Permakahan:
  Peserta akan dinilai mengikut kriteria yang berikut:
  KriteriaMarkah
  Isi40 markah
  Bahasa30 markah
  Gaya25 markah
  Etika5 markah
  Jumlah100 markah
 6. Penutup:
  1. Keputusan panel hakim adalah muktamad.
  2. Sebarang rayuan tidak akan dilayan.
  3. Syarat ini adalah tertakluk kepada perubahan yang dirasakan sesuai oleh AJK Teknikal & Penjurian PABM 2017.
  4. Para peserta akan dimaklumkan akan sebarang perubahan syarat sebelum pertandingan bermula.

Dikemas kini oleh:
Sekretariat Majlis Debat Universiti Malaysia 2017